De Fransen versus de Engelsen – Een Middeleeuwse soap

De Dordogne is van oudsher een gebied waar meerdere volken naast elkaar wonen. En niet altijd even vreedzaam zoals de geschiedenis ons heeft laten zien. Vooral de Fransen en de Engelsen hebben hier jarenlang strijd gevoerd.

Het begint allemaal in 1122 als Aliénor- Eléonora , dochter van Willem X, hertog van Aquitaine en graaf van Poitiers en Toulouse wordt geboren. Zij ontwikkelt zich als een leuk en intelligent meisje. Eléonora volgt haar vader op als hertogin van Aquitaine. Omdat dit gebied groter is dan de domeinen van de Franse koning wordt de zoon van de koning gedwongen met haar te trouwen. Op die manier , zonder oorlog te voeren, wordt het koninkrijk vergroot. Koningin Eléonora is een intrigante en brengt menig hoofd op hol. Zij verleidt enkele invloedrijke mannen. Lodewijk VII laat het huwelijk ontbinden met als reden dat zijn vrouw hem geen mannelijke opvolger schenkt, alleen twee dochters. In werkelijkheid was het natuurlijk jaloezie.
Eléonora krijgt al haar bezittingen terug en, zo gewiekst als ze is, trouwt ze twee maanden later met de toekomstige koning van Engeland, Hendrik Plantagenet, graaf van Anjou en hertog van Normandië. Tien jaar jonger, zeer ambitieus en erg actief. Een mooie deal. In 1154 bestijgt hij de Engelse troon en wordt Hendrik II, koning van een machtig rijk dat zich uitstrekt over Engeland, Normandië en West-Frankrijk. Eléonora krijgt met Hendrik acht kinderen, vijf zonen en drie dochters, waaronder Richard Leeuwenhart en Jan zonder land.
Om politieke redenen haalt ze de banden weer aan met aan haar eerste echtgenoot. Ze trekt zelfs met hem ten strijde en krijgt op die manier de Périgord in handen.
Het botert echter niet zo tussen haar en haar Hendrik. Ze zijn van hetzelfde kaliber, houden beiden wel van een slippertje. Als Hendrik haar tenslotte verlaat zet ze uit wraak haar kinderen op tegen hun vader. Macht, daar gaat het om. Gezellige familie!
Zoon Richard Leeuwenhart volgt intussen Eléonore op als graaf van Aquitaine en trekt samen met zijn moeder ten strijde om de Engelse troon te eisen. Zijn vader is hem echter de baas en verslaat hem. Richard weet te ontsnappen maar Eléonora wordt gevangen genomen en verbannen naar kasteel Woodstock in Engeland. Ze blijft tot de dood van haar ex opgesloten (16 jaar). Richard Leeuwenhart is eindelijk koning van Engeland, maar niet voor lang. In de strijd om zijn grote rijk in stand te houden sterft hij en laat Engeland na aan zijn broer Jan zonder Land. Eléonora, inmiddels 80 jaar, keert terug naar Aquitaine en regelt onderweg nog even het huwelijk van haar kleindochter en de zoon van de Franse koning. Een periode van rust breekt aan tussen de Engelsen en de Fransen, een vurige wens van Eléonora. Ze overlijdt op 82 jarige leeftijd in 1204 in het klooster van Fontevrault bij Saumur waar ze zich kort daarvoor had teruggetrokken.

De vrede waar Eléonora zo naar verlangde heeft, op wat schermutselingen na, een eeuw geduurd. De spanningen lopen weer op tussen de Engelsen en de Fransen en escaleren in een lange periode van oorlog die we nu kennen als “ De Honderd Jarige Oorlog”, 1337 tot 1453.

Het is in die tijd dat in rap tempo de linies van Bastiden dorpen ontstaan op de territoria van beide partijen, ten Noorden van de rivier de Dordogne voornamelijk de Franse Bastiden en ten zuiden die van de Engelsen.